Házirend

Legisly TIHANY BEACH HÁZIREND

Készült a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről, továbbá Tihany Község Önkormányzatának a hajóállomási strand rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 8/2014. (V. 16.) önkormányzati rendelete, illetve az Önkormányzat által kiadott Strand Üzemeltetési Szabályzat előírásai, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján.

A strand bármely vendége a strand területére történő belépéssel elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi házirendet.

A házirend szabályainak be nem tartása esetén a strand személyzete egy alkalommal fehívja a vétkes személy figyelmét a szabályok betartására. A szabályok ismételt megszegése esetén a strand személyzete felszólítja a vétkes személyt a strand területében elhagyására. A strand személyzete szükség esetén rendőri segítéséget kér a vétkes személy eltávolítása érdekében. A strand személyzetének szóbeli vagy fizikai bántalmazása esetén a strand személyzete mérlegelés nélkül rendőri segítséget kér.

Belépés és fürdőzés

 1. A strand vendégei a strand használatára napijegy, egyalkalmas belépőjegy vagy hetijegy megváltását követően jogosultak. A strand vendégei kötelesek belépőjegyüket vagy karszalagjukat megőrizni és maguknál tartani, illetve a strand személyzetének kérésére ellenőrzésre átadni. Amenyiben a napijegyet megváltó vendég nem tudja igazolni jogosultságát a strand használátára a napijegy felmutatásával, úgy a napijegy ára háromszoros mértékének megfelelő pótdíj fizetésére köteles. A pótdíj megfizetésének megtagadása vagy elmulasztása esetén a strand személyzete felszólítja az adott személyt a strand területének elhagyására. A strand személyzete szükség esetén rendőri segítéséget kér az adott személy eltávolítása érdekében. A hetijegyet megváltó vendégek jogosultságának igazolása személyi igazolvánnyal történik.
 2. Jegyárak

 

Jegy Belépések száma Ár
(tartalmazza a 27% ÁFA-t)
Felnőtt napijegy korlátlan / 1 nap 800 forint
Egy alkalmas felnőtt napijegy 1 alkalom / 1 nap 600 forint
18 év alatti, diák és nyugdíjas napijegy korlátlan / 1 nap 500 forint
Egy alkalmas 18 év alatti, diák és nyugdíjas napijegy 1 alkalom / 1 nap 350 forint
Családi napijegy (két 18 év feletti és két 18 év alatti) korlátlan / 1 nap 2 000 forint
Egy alkalmas családi napijegy 1 alkalom / 1 nap 1 600 forint
18 év alatti, diák és nyugdíjas heti jegy korlátlan / 7 nap 1 750 forint
Felnőtt 7 napos bérlet korlátlan / 7 nap 3 000 forint

 

 1. A vendégeknek lehetőségük van a tartózkodásuk alatt kiegészítőjeggyel egy alkalmas jegy helyett szabad ki- és bejárást biztosító napi jegyet váltaniuk. Ilyen igényüket a strand elhagyását megelőzően kell jelezniük a pénztárnál. Kilépést követően a különbözeti jegy vásárlására nincs lehetőség.
 2. A 8/2014. (V. 16.) számú önkormányzati rendelet szerint a Tihanyi lakosok és diákok a Congeria Kft.-nél 500 forintért kiváltott kártyával ingyenesen látogathatják a strandot.
 3. A strand nyitvatartása június 1-től szeptember 30-ig tart, minden nap, naponta 9.00 és 18.00 óra között. Nyitvatartási időn kívül a strand területén fürdőzni szigorúan tilos. Valamennyi lépcső – szalaggal, lánccal vagy egyéb módon történő – lezárása esetén a strand területén fürdőzni tilos.
 4. A mosdókat az üzemeltető a 9:00 és 18:30 között nyitja meg, ez idő alatt a mellékhelyiségek használata a strand vendégei számára díjmentes.
 5. Fürdőzni kizárólag a strandhoz tartozó, bójákkal megjelölt, fürdésre kijelölt vízen szabad. A fürdésre kijelölt víz mélyvizes területeit kizárólag úszni tudó személyek használhatják. A strand területén ködben vagy korlátozott látási viszonyok között fürdőzni szigorúan tilos. A strand vendégei minden esetben kötelesek haladéktalanul engedelmeskedni vízimentő utasításainak, beleértve azt is, amikor a vízimentő utasítást ad a víz elhagyására.
 6. A strand területén 10 év alatt gyermekek csak felnőtt kísérővel tartózkodhatnak.
 7. A strand területére fertőző betegek, valamint ittas, illetve kábítószeres befolyásoltság alatt álló személyek nem lépthetnek be. Az ilyen személyek belépését a strand személyzete indokolás nélkül megtagadhatja. Ilyen esetben a strand személyzetével, illetve az üzemeltetővel szemben kártérítési, kompenzációs igénnyel fellépni nem lehet.
 8. A strand területére járművel, gépjárművel behajtani és közlekedni – a mozgáskorlátozott személyek legfeljebb egy személy közlekedésére alkalmas kerekesszékei, járművei kivételével – szigorúan tilos.
 9. Kerékpárral, rollerrel, segway-el és egyéb járművel közlekedni a strand területén szigorúan tilos. A járműveket a strandon kérjük, hogy a belépést követően a pénztár mellett található tárolókban helyezzék el. Amennyiben nincsen szabad kapacitás, az eszközöket a strandon kívüli kerékpártárolóban tudja lezárni.

COVID-19 járványügyi helyzet miatt bevezetett előírások

 1. A Tihany Beach strandon hatályos előírások teljes összhangban állnak a 2020. május 19-én az Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott “ÚTMUTATÓ A TERMÉSZETES FÜRDŐHELYEK ÜZEMELTETÉSÉRŐL ÉS ELLENŐRZÉSÉRŐL” dokumentummal. A Tihany Beach házirendje a teljesség igénye nélkül a legfontosabb intézkedéseket gyűjtötte ki, kérjük, hogy az alapos tájékozódás érdekében keresse fel az NNK ide vonatkozó oldalát.
 2. A strand területére lázas vagy hányásos-hasmenéses, megbetegedésben szenvedők, illetve légúti tüneteket mutatók vendégek nem látogathatják.
 3. A fürdőzés után szappanos zuhanyzás javasolt.
 4. A mosdók használatát követően az alapos szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés elengedhetetlen.
 5. Sorban állás helyszínein (pénztár, vendéglátóhelyek) a padlón 1,5 méteres távolságokat színes ragasztószalaggal, illetve beton krétával jelöljük. Kérjük, hogy sorban álláskor ezekhez igazodva álljanak vendégeink, tartva egymástól a távolságot, amennyiben lehetséges (pl. büfé), a családokat és csoportokat egy személy képviselje.
 6. A strandra történő belépéskor, valamint a mosdóhelyiségekben kézfertőtlenítőt biztosítunk.

A strand használatának általános szabályai

 1. A strand vendégei kötelesek a strand területét mások nyugalmának és biztonságának zavarása nélkül használni.
 2. A strand területén zenehallgatás vagy rádió hallgatás mások által is hallható hangerővel történő hallgatása szigorúan tilos, kivéve a vendéglátóipari egységek üzemeltetői által biztosított zeneszolgáltatást.
 3. A strandnak a vendégektől elzárt területére belépni szigorúan tilos. A szalaggal, lánccal vagy egyéb módon lezárt lépcsőket használni tilos.
 4. A strand területén a földbe napernyőt leszúrni, 1 cm átmérőnél vastagabb cöveket leverni tilos.

Tisztasági szabályok

 1. A strand állapotának, illetve a strandhoz tartozó víz minőségének megőrzése érdekében kérjük az alábbi szabályok betartását. Az alábbi szabályok egyaránt vonatkoznak a strand szárazföldi területének, valamint a fürdésre kijelölt víznek a használatára.
 2. A strand területén keletkező hulladékot a kihelyezett hulladéktárolókba kell elhelyezni. Szemét, rágógumi, cigarettacsikk eldobása szigorúan tilos. Törött üveg vagy más, sérülés okozására alkalmas tárgy észlelése esetén kérjük, azonnal értesítse a strand személyzetét.
 3. A strand területén bármilyen folyadékot kiönteni – tiszta víz kivételével – szigorúan tilos. A folyadékokat kérjük, öntsék a toalettekbe.
 4. A strand területére állatot állatot bevinni – a vakvezető kutya kivételével – tilos.
 5. A strand területén, illetve a strandhoz tartozó vízben vizeletet vagy székletet üríteni szigorúan tilos. Kérjük, használja az ingyenes toaletteket.
 6. A strand területén meztelenül tartózkodni, illetve meztelenül fürdőzni szigorúan tilos.

Vagyonvédelmi szabályok

 1. A strand területére bevitt értéktágyakért, valamint kerékpárokért a strand személyzete, illetve az üzemeltető felelősséget nem vállal, velük szemben kártérítési, kompenzációs igénnyel fellépni nem lehet. Saját tárgyaik, eszközeik biztonságáról és védelméről kérjük, gondoskodjanak, azokat ne hagyják őrizetlenül. A strand területén tárgyak, eszközök őrizetlenül hagyása, illetve tárolása ideiglenesen is tilos.
 2. A strand területén talált tárgyakat kérjük a pénztárnál leadni. Elveszett tárgyakkal kapcsolatban a pénztárnál lehet érdeklődni.

Balesetvédelmi szabályok

 1. A strand vendégei kötelesek a strand berendezési tárgyait, eszközeit, felszereléseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból adódó balesetekért a strand személyzete, illetve az üzemeltető felelősséget nem vállal, velük szemben kártérítési, kompenzációs igénnyel fellépni nem lehet.
 2. A strand területén nehéz, törékeny, vagy sérülést okozó tárgyak eldobása szigorúan tilos.
 3. A strand területén a labdajáték – az erre kijelölt sportpályákon kívül – szigorúan tilos, ide értve a labdarúgást és a röplabdát is. A strand területén tollaslabdázni, frizbizni, illetve a vízben strandlabdázni csak megfelelő körültekintéssel, mások nyugalmának és testi épségének zavarása nélkül szabad.
 4. A strand területén horgászni nyitvatartási időben és azon kívül is tilos.
 5. A strand területén kerékpározni, görkorcsolyázni, gördeszkázni, rollerezni szigorúan tilos.
 6. A part menti köves sétány nedves állapotában rendkívül csúszós, kérjük kiemelt körültekintéssel közlekedjenek rajta.
 7. A strand területén – a táblával megjelölt, dohányzásra kijelölt helyek kivételével – dohányozni tilos. A strand területén a tűzgyújtás szigorúan tilos.
 8. A strandhoz tartozó, bójákkal megjelölt, fürdésre kijelölt vízen vízi eszközök (pl. vízibicikli, sup) használata a partról való elindulást és a partra való visszatérést kivéve szigorúan tilos.
 9. Baleset esetén elsősegélynyújtó felszerelések, kötszerek a vízimentőnél hozzáférhetőek. Rosszullét esetén a vízimentő elsősegélyt nyújt a betegnek. A vízimentő a hatályos jogszabályok alapján gyógyszert nem adhat a betegnek. Súlyosabb rosszullét esetén a Balatonfüred Város Orvosi Ügyelete hívható a 06-87/580-888-as telefonszámon.

Tihany, 2020. augusztus 03.